公益財団法人 とよなか国際交流協会

Magsisimula ang pangatlong beses na pagpapabakuna para sa Covid 19 (3rd inoculation), na may suporta sa iba'ty ibang Wika.

Matatapos na sa buwan ng Hunyo ang pagpapabakuna na may serbisyong tagapagsalin sa iba't ibang wika.


[Mga araw na maaring makakuha ng bakuna].

・Sabado, Hunyo 11 

・Sabado, Hunyo 25


Upang mabakunahan kailangan ang pagpapareserba sa Online.


[Petsa ng pagtanggap ng reserbasyon sa Online.]

Sabado, Mayo 28 mula alas 12 ng tanghali.

Pindutin ang link sa ibaba para sa pagpapareserba

 sa pamamagitan ng online.

https://va.toyonaka-int.com


Hinde maaring magpareserba sa tawag sa telepono.

Aming ipapaalam sa inyo kung kailan muling maaring magpareserba kapag napagdesisyunan na ang mga iba pang araw.

"Para sa ikatlong pagpapa BAKUNA  : ① ~ ③ Mga Taong maaaring makatanggap na .

① Mahigit 6 na buwan na ang lumipas mula ng makatanggap ng ikalawang pagpapaBAKUNA.

② 18 taong gulang pataas

③ Nakatanggap na ng ""Vaccine Ticket "" mula sa Toyonaka City. """

※ Ang Vaccine ay " Pfizer "


Suportadong Wika

Ingles, Chinese, Korean, Filipino, Thai, Indonesian, Nepalese, Vietnam, Espaniol


"【Lugar kung saan makakatanggap sa Pangatlong Beses  na Bakuna 】

「Toyonaka Heart Palette」(4 na minutong lakad mula sa istasyon ng ""Toyonaka""(Hankyuu Line)(Address:2-1-8 Okakaminocho Toyonaka City)"

Pakitingnan ang MAPA dito((Site mula sa labas)→

http://www.heart-palette.com/#Gaiyou

※ Mag iingat po at iwasang magkamali . Dahil sa pagkakataong ito ang Lugar ay hindi sa Toyonaka Kokusai Kouryuu Center . Kung mayroong mga katanungan maaring makipag ugnayan sa Toyonaka International Center.