公益財団法人 とよなか国際交流協会

Thông báo về tiền hỗ trợ đặc biệt của thành phố Toyonaka

※Thành phố sẽ gửi hướng dẫn bằng bưu điện tới hộ gia đình nằm trong đối tượng  1


Do ảnh hưởng của Virus Corona chủng mới tiếp tục kéo dài, để hỗ trợ đời sống và sinh hoạt, thành phố sẽ tiến hành phát 10 vạn yên tiền mặt cho mỗi hộ gia đình được miễn thuế cư trú. Vui lòng kiểm tra các nội dung sau và gửi "đơn yêu cầu hỗ trợ" và các tài liệu đã nộp vào phong bì thư trả lời.


<Nội dung>

【Đối tượng hộ gia đình】 

①Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người trong năm thứ 3 của Reiwa vào ngày 10 tháng 12 năm thứ 3 của Reiwa

② Ngoài (1), các hộ gia đình ở trong tình trạng tương tự như những hộ ở (1) do ngân sách hộ gia đình thay đổi đột ngột do ảnh hưởng của đợt nhiễm Virus Corona chủng mới.

【Số tiền nhận】  mỗi hộ gia đình nhận được 10 vạn yên

【Người nhận】Chủ hộ gia đình

【Điểm chú ý】 ※Tiền hỗ trợ này khác với「Tiền hỗ trợ cho gia đình đang nuôi con nhỏ 」

  

・ Khi hộ gia đình có đủ điều kiện nhận trợ cấp ①

Hồ sơ phải được gửi tới trước thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

Phương pháp làm hồ sơ  Vui lòng bỏ các tài liệu sau vào phong bì gửi kèm và gửi lại hoặc hoàn tất thủ tục từ trang Web của Thành phố Toyonaka.

Bạn cũng có thể hoàn tất hồ sơ bằng trang Web của Thành phố Toyonaka.Bấm vào đây để đăng ký làm hồ sơ(tiếng Nhật)

* Tùy theo tình trạng tiếp nhận mà có thể mất hơn một tháng mới có thể nhận được .


Hồ sơ cần phải nộp 

①Đơn yêu cầu hỗ trợ 

②Bản sao giấy tờ xác minh danh tính của chủ hộ (bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, )

③Bản sao các tài liệu có thể xác nhận tài khoản nhận(sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng) 


・ Khi hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp ②

Phụ thuộc vào hồ sơ đăng ký của chủ hộ. (Sẽ không có hồ sơ đăng ký được gửi từ thành phố) Ngay sau có quyết định về chính sách và thông tin chi tiết từ nhà nước, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của thành phố.


* Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các thủ tục đăng ký hộ


Hồ sơ cần thiết

Vui lòng gửi các tài liệu sau vào phong bì thư trả lời (màu xanh lá cây) đơn yêu cầu trợ cấp.


1 bản sao giấy tờ xác minh nhân thân của chủ hộ (người làm hồ sơ / người nhận)

1 trong những giấy tờ như sau

(Ví dụ )

Thẻ cư trú

Hộ chiếu

Giấy xác nhận vĩnh trú đặc biệt

Bằng lái xe

Thẻ bảo hiểm 

Thẻ người khuyết tật

Thẻ My number có hình 

(Hãy liên hệ nếu là hồ sơ khác )


・Bản sao sổ tiết kiệm (phần thông tin ) của tài khoản nhận

※Những ai ai có tài khoản đã được in trên xác nhận nàythì không cần 

※Giấy tờ xác nhận được tên ngân hàng , tên chi nhánh , số tài khoản , tên chủ tài khoản (chữ katakana)

<Liên hệ>Bộ phận công tác liên quan đến tiền hỗ trợ đặc biệt của thành phố Toyonaka

(dành cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú)

Điện thoại :06 - 4866 – 5157(bằng tiếng Nhật)


<Liên hệ bằng tiếng nước ngoài >Trung tâm giao lưu quốc tế Toyonaka  Điện thoại:06-6843-4343

Thứ năm・Thứ sáu(nghỉ vào ngày lễ)11:00~16:00

Hỗ trợ các thứ tiếng :tiếng Anh , tiếng Trung Quốc , tiếng Hàn Quốc・Triều Tiên,  tiếng Việt, tiếng Nepal, tiếng Philippin, tiếng Indonesia, tiếng Thái , tiếng Tây Ban Nha


Thứ bảy(nghỉ vào ngày lễ)11:00~16:00

Hỗ trợ các thứ tiếng :tiếng Anh , tiếng Trung Quốc , tiếng Hàn Quốc・ Triều Tiên, tiếng Philippin