公益財団法人 とよなか国際交流協会

Buổi tư vấn nhằm bảo vệ chất lượng cuộc sống

Bạn có thể tới để tư vấn
các vấn đề như vì không có tiền và thức ăn nên gặp khó khăn,không tìm được việc
, không thể trả được tiền góp mua nhà hoặc tiền thuê nhà , bất an nên không ngủ
được , hoặc các vấn đề khác .