公益財団法人 とよなか国際交流協会

Pagbabakuna sa COVID-19 Prayoridad na pagpapa Bakuna para sa mga taong may “Kiso Shikkan” (kronikong sakit)

Pagbabakuna sa COVID-19

Prayoridad na pagpapa Bakuna para sa mga taong may “Kiso Shikkan” (kronikong sakit)

~Kailangan ng paunang aplikasyon ~


Magpapadala ang Toyonaka City ng mga kupon (mga voucher) para sa pagbabakuna sa COVID-19 ayon sa edad at iba pang mga kategorya, batay sa magagamit na supply ng bakuna. Gayunpaman, ayon sa pagkakasunud-sunod ng priyoridad, ang mga may kronikong sakit at nais na mabakunahan (mga wala pang 60 taong gulang) ay binibigyan ng priyoridad sa pagtanggap ng mga kupon.

Upang matanggap ang mga kupon, kinakailangan ang paunang aplikasyon.


Panahon ng pag-apply

Mula Mayo 21 (Biyernes) hanggang Hunyo 8 (Martes), 2021

※Maaari pa ring mag-apply pagkatapos ng nakatakdang panahon na ito at padadalhan nalang ng mga “Coupon”(kupon) sa susunod na pagkakataon


Paano mag-apply

Elektronikong (online na) aplikasyon

Postal Mail

FAX


Kapag natanggap mo ang iyong kupon para sa pagbabakuna

Matapos matanggap ang iyong aplikasyon, papadalhan ka namin ng coupon sa pamamagitan ng Koreo ang pagbabakuna sa kalagitnaan ng Hunyo. Kapag nakatanggap ka ng kupon, mangyaring komunsulta sa doktor na lagi mong pinupuntahan. Kung ang iyong pinupuntahang doktor ay hindi nag-bibigay ng bakuna, mangyaring kumuha ng direktang appointment sa isang institusyong medikal na malapit sa iyo, o tumawag sa Toyonaka Vaccine Dial (06 - 6151 - 2511) para sa reserbasyon o kumuha ng reserbasyon sa pamamagitan ng website para makasali sa  (Shudan Sessyu)